Oslonite se na nas. Možemo udovoljiti svim vašim zahtevima, počevši od najmanjih generator setova do specijalno dizajniranih, od strane naših stručnjaka. Sa FG Wilson generatorima, garantujemo da ćete imati snagu koja Vam je potrebna 24 časa na dan, 365 dana u godini.
Oslonite se na nas

Trenutno TBW Engineering raspolaže sledećim jedinicama:

- 1 x FG Wilson genset P275HE (max 275kVA at 50Hz, 400V) u zvučno
   izolovanom kućištu, sa grejačem rashladne tečnosti, punjačem akumulatora i stalnom
   magnetnom pobudom.

- 1 x FG Wilson ATI 800 (Automatski transfer panel), 800Amp/400V/50Hz.

- 1 x FG Wilson genset P150E (max 150 kVA at 50Hz, 400V) sa zvučno izolovanim
   kućištem, grejačem rashladne tečnosti, punjačem akumulatora

- 2 x FG Wilson genset P88E1(max 88 kVA at 50Hz, 400V) sa zvučno izolovanim kućištem,
  grejačem rashladne tečnosti, punjačem akumulatora, DSE5220 upravljačkim i transfer
  panelom sa 125 Amp mrežnim i generatorskim kontaktorima.

- 2 x CAT3406 genset (365 kVA at 50Hz, 400V) sa zvučno izolovanim   kućištem, grejačem
  rashladne tečnosti i punjačem akumulatora.

  Prateći zahteve kupaca, moguće je povećanje broja novih rental jedinica.